...

Kombinat Konopny S.A.

Tworzymy z miłości do konopi.

z 4 500 000 zł

z 4 500 000 zł
 
Inwestorzy
3 zł
Cena Akcji
1 500 000
Liczba Akcji
84 498 000 zł
wycena pre-money
Kampania zakończona

Kombinat Konopny S.A. to unikalne połączenie ośrodka badawczego, przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz biznesu e-commerce. Naszą misją jest wytwarzanie i sprzedaż najbliższych naturze produktów konopnych, a także edukacja społeczeństwa w zakresie uprawy, przetwórstwa i bezpiecznego korzystania z konopi. 

Źródło1: Spółka, dane finansowe nieaudytowane; oceny wyrażone w gwiazdkach. Źródło2: https://www.ceneo.pl/sklepy/kombinatkonopny.pl-s43440, dane z dn. 6.02.2023 Źródło3: https://allegro.pl/uzytkownik/Kombinat_Konopny/oceny, dane z dn. 6.02.2023 Źródło4: https://pl.trustpilot.com/review/kombinatkonopny.pl, dane z dn. 6.02.2023 

Twarzą i założycielem Kombinatu Konopnego jest Maciej Kowalski – pionier branży, od kilkunastu lat zawodowo związany z konopiami. 

Spółka opiera się na dwóch filarach, którymi są zielarstwo i włókiennictwo. Przez 3 lata istnienia firmy zbudowaliśmy atrakcyjną ofertę produktów konopnych oraz przeprowadziliśmy rewolucję cenową w kategorii naturalnych wyrobów z CBD. Obecnie intensywnie rozwijamy sektor włókienniczy, w którym możemy pochwalić się pierwszymi produktami takimi jak konopne włókniny czy wypełnienia do materaców, kołder i kurtek. 

Tworzymy zespół konopnych zapaleńców, który podejmuje się próby odbudowania polskiego sektora konopnego i przywrócenia mu należnego miejsca po latach bycia w zapomnieniu. 

Więcej o nas dowiesz się z zakładki „media o nas”, a także z naszych aktywnie prowadzonych profili na Facebooku, Instagramie oraz Linked-Inie. 

Poprzednie rundy inwestycyjne

Źródło: Spółka. 

Zdołaliśmy zrealizować wszystkie zakładane cele w poprzedniej emisji, z jednym wyjątkiem – ekspansji zagranicznej. Naszą optykę zmieniło badanie opinii publicznej, w wyniku, którego okazało się, że zanim wyjdziemy ze swoją ofertę poza granice Polski, warto skupić się na maksymalnym zlojalizowaniu polskich klientów, a także pozyskaniu tych, do których jeszcze nie dotarliśmy z naszym przekazem marketingowym.  

Uruchomienie przez nas programu lojalnościowego na proklienckich warunkach zdecydowanie zwiększyło średnią wartość koszyka zakupowego, a dzięki sukcesom pierwszych płatnych kampanii w Q4 2022 na rodzimym rynku, widzimy duży potencjał do zagarnięcia sporej części polskiego rynku produktów konopnych. W najbliższym czasie postanawiamy skupić się głównie na nim, aż do momentu, gdy zostanie on odpowiednio nasycony – wtedy zdecydujemy się na ponowne podejście do tematu ekspansji zagranicznej w odpowiedniej skali. 

Nie znaczy to jednak, że porzuciliśmy ten kierunek rozwoju – mimo przyjętych założeń, w dalszym ciągu podejmujemy konkretne działania w kierunku wejścia na rynki zagraniczne, aby w przyszłości ekspansja była znacznie łatwiejsza. Wydatki na ten cel założony w poprzedniej emisji akcji posłużyły głównie do pozyskania kontaktów z kontrahentami zagranicznymi oraz na samo rozpoznanie rynków. Dzięki temu udało się zrealizować współprace z kilkoma jednostkami, które finalnie zleciły u nas produkcję wyrobów pod marki własne. Obecnie trwają także zintensyfikowane prace nad wdrożeniem certyfikatu ISO, który ma znacząco wspomóc pozyskiwanie zagranicznych kontrahentów.  

Cele emisyjne

Źródło: Spółka.

MARKETING – 1 700 000 zł 
Do tej pory promując nasze produkty bazowaliśmy jedynie na zasięgach organicznych.  Jak pokazały zlecone przez nas badania opinii publicznej, po produkty z CBD regularnie sięga ponad 1,6 miliona Polaków – obecnie wykorzystując głównie zasięgi organiczne docieraliśmy ze swoim przekazem jedynie do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników. Widzimy ogromny potencjał wzrostu sprzedaży, którego głównym motorem napędowym mają być płatne działania reklamowe: displayowe, mailingowe, angażujące influencerów, a także wykorzystujące współprace z innymi serwisami, czy marketplace’ami, na co zamierzamy przeznaczyć znaczną część środków pozyskanych poprzez emisję akcji.  

WŁÓKIENNICTWO – 1 700 000 zł
Środki z emisji pomogą także w skupie niezbędnych dużych ilości słomy konopnej od okolicznych rolników oraz pozwolą na zakup brakujących maszyn, które obecnie są jedynymi brakującymi ogniwami w naszym łańcuchu technologicznym. Dzięki nim, zwiększymy także istotnie moce produkcyjne dostosowując skalę działań pod potrzeby partnerów biznesowych. Część środków zamierzamy także poświęcić  na dalsze udoskonalanie technologii przerobu włókna konopnego. Celem o najwyższym priorytecie produkcja i sprzedaż nowoczesnego i ekologicznego materiału konopnego w celu stworzenia z nich tekstyliów. 

PORTFOLIO PRODUKTÓW ZIELARSKICH – 550 000 zł 
Nie zapominamy także o segmencie zielarskim, który jest obecnie naszym podstawowym źródłem dochodów. Zamierzamy dalej poszerzać obecną ofertę o kolejne ciekawe i innowacyjne propozycje. Korzystając z certyfikowanych upraw naszego włoskiego partnera, jesteśmy w stanie pozyskać surowiec zielarski o niespotykanym bogactwie produkowanych przez konopie fitozwiązków. Posłuży on do wprowadzenia produktów z oznaczeniem BIO, które wypełnią niezagospodarowaną dotąd niszę produktów dla najbardziej wymagających klientów. Część środków zainwestujemy także w poszukiwanie nowych partnerów biznesowych – chcemy zawiązać współprace, mające na celu wprowadzenie marki do nieeksplorowanych dotąd sektorów rynku konopnego o szerokim potencjale handlowym, jak np. żywność, czy alkohole z dodatkiem konopi. 

PRZESTRZEŃ – 550 000 zł 
Intensywny rozwój wiąże się także z rozrostem firmy, także w sferze materialnej. Część środków z emisji pozwoli na rozbudowę zakładu w oparciu o sprawdzone już rozwiązania: kontenery oraz hale łukowe. Przewidywany wzrost sprzedaży będzie wymagał także rozbudowy obecnego magazynu, na co także zamierzamy przeznaczyć środki z emisji. W tym zakresie środki pochodzące z emisji powinny pozwolić na pokrycie prac ziemnych, adaptacji należącego do firmy niewykorzystanego terenu, a także pomniejszych prac elektrycznych i budowlanych. 

Plan realizacji celów emisyjnych

Q1 2023 – Q3 2023

Dokończenie prac nad procesem technologicznym przerobu włókna na przędzę i rozpoczęcie komercjalizacji produktów w sektorze włókienniczym.

Q1 2023 – Q4 2023

Płatne działania reklamowe.

Q1 2023 – Q4 2023

Prace nad rozszerzeniem portfolio produktowego, w tym nawiązanie nowych współprac biznesowych do kooperacji przy tworzeniu nowych receptur.

Q2 2023 – Q3 2023

Rozbudowa zakładu produkcyjnego i prace adaptacyjne terenu.

Możliwość wyjścia z inwestycji 

Obecna koniunktura na rynkach spowodowana sytuacją geopolityczną sprawiła, że świadomie postanowiliśmy opóźnić czas wejścia na giełdę NewConnect w trosce o dobro obecnych akcjonariuszy.  

Nie oznacza to oczywiście rezygnacji spółki z debiutu na parkiecie giełdowym – plan wejścia na giełdę NewConnect, a następnie na główny parkiet GPW pozostaje niezmieniony z tą różnicą, że obecnie zakładamy złożenie wniosku o dopuszczenie do notowań na przełomie drugiego i trzeciego kwartału 2023 roku. 

Przypominamy także, że do czasu wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect, istnieją możliwości kupna oraz sprzedaży akcji pomiędzy samymi akcjonariuszami. Do sfinalizowania transakcji wystarczy umowa cywilno-prawna pomiędzy zainteresowanymi stronami. 

Finanse i prognozy

Wyniki finansowe

Źródło: Spółka, dane za 2022 rok nieaudytowane. 

Pierwsza połowa 2022 roku, pomimo pozytywnych prognoz ekspertów, nie była najbardziej łaskawa dla branży konopnej. Nadpodaż niskiej jakości wyrobów konopnych zalewających rynek, otwarty konflikt zbrojny na wschodzie i wysoka inflacja znacząco odbiły się na finansach wielu firm, nie omijając naszego przedsiębiorstwa. 

Wszystkie generowane środki inwestujemy w dalszy rozwój Spółki, dzięki czemu w ostatnim roku znacząco poszerzyliśmy portfolio produktów suplementów diety. Wraz z rozwojem oferty produktowej stworzyliśmy nowe platformy internetowe do obsługi klientów detalicznych oraz biznesowych, co pozwoliło na znaczącą automatyzację procesów zakupowych oraz na przyspieszenie realizacji naszych zamówień. Dzięki tym działaniom byliśmy w stanie uruchomić produkcję ukierunkowaną na produkcję White i Private Label. 

Równolegle prowadzimy zintensyfikowane inwestycje oraz badania rozwojowe w obszarze tekstyliów konopnych. Stanowią one znaczącą pozycję pośród ponoszonych przez Spółkę kosztów, jednak w Q4 2022 właśnie dzięki tym działaniom udało nam się zrealizować pierwsze transakcje sprzedaży wyrobów z włókniny konopnej. 

Dobrym prognostykiem na przyszłość jest fakt, iż w ciężkim 2022 roku, w udało się nam zanotować niemal 40% wzrost sprzedaży, a wartość sprzedaży ze stycznia 2023 roku była wyższa niż ta z grudnia 2022 roku, gdzie grudzień uważa się za najlepszy miesiąc pod względem statystyk w biznesie e-commerce. 

Prognozowany przez nas wzrost wartości sprzedaży po włączeniu płatnych kampanii marketingowych to 20% wzrostu w ujęciu kwartalnym.  

Warto także wspomnieć, że dane za 2020 rok dotyczą czasów, kiedy Kombinat Konopny funkcjonował jeszcze jako Spółka z o.o. Zebranie środków z emisji akcji pozwoliło znacząco rozwinąć firmę oraz zakupić wiele niezbędnych maszyn. Dzięki nim poszerzyliśmy ofertę produktową i byliśmy w stanie zwiększyć sprzedaż niemal trzykrotnie. 

Prognozy finansowe

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia szacowanych przyszłych wyników finansowych. 

W roku 2023 planujemy skupić się przede wszystkim na dalszej reklamie i marketingu oferowanych produktów. Z naszą ofertą chcemy dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych klientów – naszym celem jest około stukrotne powiększenie bazy naszych klientów oraz dalsze pracowanie nad budową ich lojalności zakupowej. 

Drugim z naszych priorytetów na rok 2023 jest uruchomienie seryjnej produkcji włóknin oraz przędzy konopnej, nad czym pracujemy od samego początku istnienia Spółki. Jesteśmy na ostatnim etapie doskonalenia prac w tym sektorze i wiele wskazuje na to, że uda się nam zrealizować ten cel już w pierwszej połowie 2023 roku.  

W związku z planowanym zwiększeniem zapotrzebowania na materiał w postaci słomy konopnej rozpoczęliśmy współpracę z lokalnymi rolnikami w postaci upraw kontraktowych. Dzięki większej ilości zebranych plonów w kolejnych latach możliwe będzie zwiększanie skali produkcji, co ma zaspokoić ogromne zainteresowanie naszą działalnością włókienniczą, które wykracza nawet poza granice Europy. 

Zespół

 • MACIEJ KOWALSKI

  PREZES ZARZĄDU

  Konopny przedsiębiorca, rolnik i aktywista. Założyciel i główny akcjonariusz Kombinatu Konopnego. Z popularyzacją wiedzy o konopiach, ich uprawą i przetwórstwem związany od blisko 20 lat 

  Przed stworzeniem Kombinatu założyciel i Prezes pierwszej prywatnej firmy konopnej w Polsce (HemPoland), sprzedanej później z powodzeniem do kanadyjskiego holdingu giełdowego. Wcześniej m.in. właściciel sklepu ogrodniczego, rzecznik prasowy Wolnych Konopi i red. nacz. Gazety Konopnej Spliff. Prelegent niezliczonej ilości konferencji od Portugalii po Syberię (a wkrótce także USA), gościnny wykładowca na uczelniach w Polsce i we Włoszech, laureat „Orła Polskiego Rolnictwa” Tygodnika Wprost, z szeroką siecią kontaktów biznesowo-konopnych na całym świecie (ponad 100-tysięczne zasięgi miesięczne na LinkedIn). 

  Z wykształcenia urzędnik (absolwent Gospodarki i Administracji Publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Polityki Ekonomicznej na Universiteit Antwerpen), a także rolnik po Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz włókiennik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. O interes akcjonariuszy, oprócz wrodzonej przyzwoitości i miłości do konopi, dbać będzie w trosce o zainwestowane w Spółkę własne oszczędności. 

 • DR INŻ. BEATA PLUTOWSKA

  PRZEWODNICZĄCA RADY NADZORCZEJ

  Związana z branżą konopną od 9 lat, kiedy razem z Maćkiem zakładali HemPoland, w którym opracowała technologię produkcji olejków CannabiGold. Wcześniej pracownik naukowy m.in. zakładów farmaceutycznych Polpharma, Komisji Europejskiej i Politechniki Gdańskiej. Z wykształcenia chemik-analityk po biotechnologii i chemii analitycznej PG. 

 • MIREK KOWALSKI

  CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

  Z wykształcenia mgr inż. po Politechnice Gdańskiej, zaś zawodowo m.in. Prezes Zarządu i współtwórca portalu gratka.pl, wiceprezes Polska Press, menedżer w grupie ZPR (ESKA) oraz dyrektor w grupie farmaceutycznej Neuca. W Kombinacie odpowiada za marketing i reklamę w internecie. 

 • KATARZYNA BIAŁĘCKA

  KIEROWNIK PRODUKCJI

  Produkcją olejków CBD zajmuje się od 6 lat, natomiast w Kombinacie odpowiada za… prawie wszystko co związane z produkcją zielarską. Pilnuje całego łańcucha produkcji, od zbiorów z pola, przez przygotowanie surowca do produkcji i tłoczenie maceratów, po konfekcjonowanie, kapsułkowanie, etykietowanie i ostateczne wydanie do sprzedaży. Absolwentka ochrony środowiska i inżynierii ekologicznej na PWSZ w Elblągu. 

 • DR INŻ. WOJCIECH CHWIAŁKOWSKI

  DYREKTOR DS. BADAŃ I ROZWOJU

  Zawodowo z konopiami związany od 8 lat, kiedy jako Kierownik Działu B+R w Elbląskim Parku Technologicznym pomagał Maćkowi w stawianiu pierwszych kroków w ekstrakcji kannabinoidów. Autor kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz i patentów w dziedzinie olejów roślinnych. Absolwent Wydziału Paliw i Energii, Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej z zakresu Zarządzania Środowiskowego – ISO 14000. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W Kombinacie zajmuje się pracami B+R, szczególnie w zakresie produktów przemysłowych. Włókiennik po Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 • OLGA JABŁOŃSKA

  KIEROWNIK DS. BADAŃ i ROZWOJU

  Z analizą profilu kannabinoidowego w konopiach związana od 8 lat. W Kombinacie pojawiła się, zgodnie ze swoim wykształceniem i doświadczeniem jako analityk – ale w międzyczasie zajęła się również prowadzeniem naszych kont społecznościowych, tworzeniem prototypów nowych produktów, ustalaniem dawek, czy szeroko rozumianymi działaniami marketingowymi. Absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ze specjalizacją chemik-analityk. Prywatnie autorka bloga kulinarno-konopnego miligramy.pl 

Działalność

W Kombinacie Konopnym uprawiamy legalne w całej UE konopie, z których powstają przyjazne zdrowiu i środowisku suplementy diety. Oprócz produkcji i sprzedaży naturalnych produktów zielarskich zajmujemy się przerobem konopi na cele włókiennicze. Spośród setek firm konopnych, Kombinat Konopny wyróżnia się kompleksowym podejściem do wykorzystania możliwości, które dają te rośliny. 

Od innych firm w tym sektorze odróżnia nas także niezależność – staramy się by całość procesu produkcyjnego, od ziarna aż po sklepową półkę, pozostawała pod naszą kontrolą. Prowadzenie firmy bez zlecania prac podwykonawcom to z jednej strony duże wyzwanie, ale długoterminowo zapewnia także stabilność i odporność na zawirowania na rynku usług. 

Źródło: Spółka.

Nasz długofalowy cel jest jasny: pragniemy przywrócić konopiom ich dawną świetność. Tradycje konopne polskiego rolnictwa sięgają co najmniej wieków średnich. Ostatnie dekady to załamanie tej gałęzi gospodarki, a my wierzymy, że ponowny jej rozkwit jest możliwy. Częściowo udało się to zrobić poprzez rewolucję cenową na rynku produktów z CBD – dzięki dopracowanej niemal do perfekcji metodzie maceracji zdekarboksylowanego suszu konopnego jesteśmy w stanie dostarczać na rynek pełnowartościowy produktkonkurencyjnej cenie. 

Dzięki dotychczasowym działaniom oraz kapitałowi pozyskanemu podczas przeprowadzonych dwóch rekordowych pod względem czasu emisji crowdinwestingowych zdołaliśmy między innymi wprowadzić na rynek serię naturalnych suplementów ziołowych oraz znacząco poszerzyć całą ofertę produktową: pojawiły się linia kosmetyczna oraz seria dedykowana zwierzętom. 

Naszą podstawową linię uzupełniliśmy także o olej CBD FORTE (2x większa zawartość kannabinoidów w stosunku do bazowego produktu) olej CBD RAW (z kwasem kannabidiolowym) oraz olej CBD PREMIUM, który jest szczytowym osiągnięciem w kategorii olejów tworzonych metodą maceracji zdekarboksylowanego suszu konopnego.  

W 4 kwartale 2022 zaczęliśmy także stawiać na płatną reklamę. Na efekty nie trzeba było długo czekać – końcówka 2022 roku i styczeń 2023, w którym osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży przewyższające te z grudnia 2022 roku (według wstępnych, nieaudytowanych danych), pokazały nam, że zwiększanie zasięgu poprzez odpowiedzialnie planowane płatne działania promocyjne potrafi wręcz skokowo podnieść łączną wartość sprzedaży naszych produktów, a także zapewnić większą rozpoznawalność samej marki. 

Źródło: Spółka, dane nieaudytowane.

Poczyniliśmy również znaczne postępy w sektorze włókienniczym, który finalnie, po wielu latach wytężonych prac, zaczyna przynosić pierwsze przychody ze sprzedaży. Nauczyliśmy się robić włókniny, które trafiają do firm produkujących ocieplaną odzież. Jesteśmy także na etapie nadawania ostatecznego kształtu naturalnym, przyjaznym dla organizmu kołdrom oraz pościelom, jak również kończymy przygotowania do uruchomienia pierwszej w pełni lokalnej przędzalni konopnej, dzięki której osiągniemy główny i najbardziej opłacalny segment produkcji włókienniczej – produkcję i sprzedaż materiału konopnego, z których powstaną nowoczesne i ekologiczne tekstylia.  

Jednym z naszych sukcesów jest także uruchomienie pierwszego od dziesięcioleci zakładu dekortykacji słomy konopnej, w której dzielimy surowiec na włókno i paździerze. Nasze paździerze trafiają m.in. na place budowy (jako ekologiczny materiał budowlany) oraz do stadnin (jako ściółka dla koni) w całym kraju. 

Oprócz działalności badawczo-produkcyjno-handlowej staramy się także edukować społeczeństwo we wszelakich związanych z konopiami tematach. Prowadzimy edukacyjnego bloga, rokrocznie organizujemy akcję promującą zakładanie własnych ogródków konopnych, pojawiamy się na wielu imprezach, które nie są tematycznie powiązane z konopiami – edukujemy i propagujemy wiedzę także w terenie. 

Sukces medialny Kombinatu Konopnego zawdzięczmy nie tylko postawie prezesa, Macieja Kowalskiego, ale także naszej rekordowej pierwszej emisji akcji (4,2 mln akcji sprzedane w około 40 minut). Kolejny sukces z grudnia 2021 tylko potwierdził gigantyczne zainteresowanie naszą działalnością. Zaufanie prywatnych inwestorów przyćmiło nasze najśmielsze oczekiwania – emisja trwała 420 sekund, a w tym czasie pozyskaliśmy 4,5 mln złotych na dalszy rozwój – tym samym ustanowiliśmy nowy rekord w polskim crowdinvestingu, z czego jesteśmy szczególnie dumni – to najlepsze potwierdzenie słuszności kierunku, w którym zmierza Kombinat Konopny.  

Oprócz sukcesów emisji akcji do działania napędzają nas także wypowiedzi klientów, którzy mieli styczność z produktami Kombinatu Konopnego – to właśnie w nich znajdujemy potwierdzenie sensowności naszych działań. Z dumą możemy zaprezentować nasze opinie na największych marketplace’ach, porównywarkach cen, serwisach zajmujących się zbieraniem opinii oraz na naszej stronie internetowej. Pokazują one jakość naszych usług, a także wzorowe doświadczenie, które staramy się zapewniać każdemu z naszych klientów detalicznych i biznesowych. 

Kamienie milowe 

Dzięki ciężkiej pracy oraz niesamowitemu odbiorowi naszych dwóch emisji crowdfundingowych zrealizowaliśmy wiele projektów. Poniżej przedstawiamy kamienie milowe w krótkiej historii istnienia naszej spółki:  

Q2 2019
Założenie Spółki Kombinat Konopny sp. z o.o.
Q4 2019
Wprowadzenie do asortymentu pierwszego produktu — Zioła na dobry nastrój.
Q3 2020
 • Wniesienie aportem nieruchomości, w których dziś znajduje się siedziba i zakład produkcyjny Spółki,
 • Założenie Spółki Kombinat Konopny S.A.
Q4 2020
Emisja akcji serii B (subskrypcja otwarta).
Q1 2021
Rozpoczęcie inwestycji - budowa dwóch hal łukowych.
Q2 2021
Rozpoczęcie budowy profesjonalnej suszarni surowca zielarskiego.
Q3 2021
 • Emisja akcji serii C (subskrypcja prywatna),
 • Wprowadzenie do asortymentu oleju konopnego i oleju CBD.
Q4 2021
 • Rozpoczęcie inwestycji — zakup i montaż kontenerów, w których dziś mieszczą się pomieszczenia biurowe,
 • Emisja akcji serii D (subskrypcja otwarta 4,5 mln zł w akcjach sprzedane w 420 sekund!).
Q1 2022
 • Wprowadzenie do asortymentu oleju CBD FORTE,
 • Wprowadzenie do asortymentu oleju CBD w formie paszy uzupełniającej dla zwierząt,
 • Rozpoczęcie inwestycji — budowa drugiej hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym.  
Q2 2022
Premiera nowej odsłony sklepu internetowego www.kombinatkonopny.pl..
Q3 2022
Wejście na marketplace Allegro.
Q4 2022
Premiera Konopi i grzybów i rozpoczęcie testów płatnych kanałów sprzedaży.
Q1 2023
Premiera olejów do brody i włosów i pobicie rekordu miesięcznej sprzedaży z sierpnia 2021  (165 tys. zł) w naszym sklepie internetowym www.kombinatkonopny.pl.

Źródło: Spółka; opis działalności historycznej od czerwca 2021 roku obejmuje Kombinat Konopny sp. z o.o., spółkę przejętą przez Emitenta. 

Rynek i regulacje prawne

Konopie to rośliny uniwersalne, obecnie przechodzące prawdziwy renesans i znajdujące zastosowanie m.in. w medycynie, gastronomii, włókiennictwie czy budownictwie. 

„Boom” na CBD i konopie wciąż trwa i rośnie niezmiennie od początków jego istnienia, przez co rynek ten określa się jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków nie tylko europejskiej, ale i światowej gospodarki. 

Według raportu The Poland Cannabis White Paper do 2028 polski sektor konopny może być wart nawet 2 mld euro, a według raportu IHS Markit EU Hemp Markets w całej Europie do 2030 roku rynek konopi będzie wart 8,7 mld euro. 

Kombinat Konopny reprezentowany przez Macieja Kowalskiego, oprócz działalności edukacyjnej i sprzedażowej, aktywnie angażuje się w walkę o korzystne regulacje dla całej branży. Warto tu wspomnieć o przełomowym wyroku Najwyższego Sądu Administracyjnego, który zakwestionował twierdzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakoby ziele konopi (tak zakwalifikowano pierwszy produkt Kombinatu Konopnego – Zioła na Dobry Nastrój), kwalifikowało się do objęcia ich regulacją tzw. Nowej Żywności.  

„Sprawa w Polsce może być uznana za swego rodzaju kamień milowy, ponieważ podmioty zainteresowane konopiami w innych krajach UE borykały się z podobnymi problemami dotyczącymi wierzchołków roślin konopi” – możemy przeczytać na portalu Hemp Today. 

Podważenie wyroku WSA jest przełomowym wydarzeniem nie tylko dla Kombinatu Konopnego, ale też jednoznacznie pozytywnym sygnałem dla całej branży konopnej nie tylko w Polsce, ale i w Europie. 

Kolejnym pozytywnym sygnałem dla rodzimego rynku konopnego, było zwiększenie dopuszczalnego poziomu THC w polskich uprawach konopi. Limit został podniesiony z 0,20 do 0,3% THC. To mała zmiana na korzyść rolników, jednak daje ona nadzieję na to, że w przyszłości możemy liczyć na dyskusję na temat zniesienia kolejnych limitów, co jeszcze bardziej odblokuje potencjał polskiego sektora konopnego. 

Ciekawą kwestią jest też dopiero tworzący się rynek produktów z CBD dla zwierząt. Według American Pet Products Association amerykańscy właściciele zwierząt domowych w 2020 roku wydali około 95,5 miliarda dolarów na artykuły dla zwierząt, leczenie i opiekę weterynaryjną. Według Heidi Whitman, będącej dyrektorem ds. strategii globalnej dla Avida Global, światowy rynek CBD dla zwierząt domowych w 2020 roku wynosił 125 milionów USD. 

„(…) istnieje już wielki rynek CBD dla zwierząt domowych w kilku krajach, w tym w Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Słowacji i Słowenii. Myślę więc, że presja ze strony społeczeństwa obali niektóre wahania weterynarzy.” 

Są to dobre wieści także dla naszej spółki, która, będąc na bieżąco ze światowymi trendami, powoli rozbudowuje swoją autorską linię produktów konopnych dla zwierząt, w której skład wchodzą obecnie Konopie dla psów, Konopie dla koni oraz olej CBD dla zwierząt domowych. 

Biorąc pod uwagę także najnowsze doniesienia z Niemiec, które przygotowują się na legalizację rekreacyjnej marihuany, widzimy, że świat i Europa jednoznacznie podążają w kierunku coraz mniej restrykcyjnych regulacji, które finalnie zaowocują jeszcze większym rozwojem rynku konopnego. Wszystko wskazuje na to, że będzie to dynamiczny trend, którego szczytu możemy spodziewać się bliżej końcówki obecnego dziesięciolecia. 

Dokumenty

 • Formularz zapisu na akcjePobierz
 • Informacja o Emitencie i warunkach oraz zasadach ofertyPobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2022Pobierz
 • Dokumenty finansowe za rok 2021Pobierz

FAQ

Czym jest kampania crowdinvestingowa?

Crowdfunding udziałowy (inaczej finansowanie społecznościowe lub crowdinvesting), który odbywa się wyłącznie online ma na celu zdobycie finansowania określonych celów spółki prowadzącej emisję akcji, dzięki środkom zebranym w kampanii. Każda kampania ma określony budżet i czas trwania. Inwestorzy spółki otrzymują wybraną przez siebie i opłaconą liczbę akcji oraz opisane w wybranym pakiecie benefit lub benefity).

Jakie dane osobowe przygotować do dokonania zapisu na akcje spółki?

Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku osób fizycznych to:
– Imię i nazwisko
– Numer telefonu komórkowego
– Adres e-mail
– Numer pesel
– Numer dowodu osobistego
– Adres zamieszkania
– Adres do korespondencji.
Dane niezbędne do zapisu na akcje w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne (firmy) to:
– Nazwa firmy
– Numer NIP
– Numer REGON
– Dane osobowe reprezentanta: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego, adres, adres do korespondencji.

W jaki sposób mogę dokonać zapisu na akcje spółki?

Proces zapisu na akcje składa się z następujących kroków:
Krok 1 – Kliknij “Kup akcje” na górze strony.
Krok 2 – Wybierz liczbę akcji i kliknij “Dalej”.
Krok 3 – Wypełnij formularz danych osobowych i kliknij “Zainwestuj”.
Krok 4 – Opłać akcje.
Krok 5 – Otrzymasz wiadomości e-mail, w której znajdziesz formularz zapisu na akcje. Pobierz go i podpisz profilem zaufanym za pomocą opcji numer 3. Odeślij plik XML pobrany ze strony profilu po podpisaniu dokumentu, klikając przycisk “Dodaj podpisany plik” w otrzymanej wiadomości. Poczekaj, aby otrzymać potwierdzenie weryfikacji pliku.

Kliknij i zobacz film, jak podpisać plik pdf profilem zaufanym!

Jakie są najważniejsze prawa akcjonariuszy?

Najważniejszymi prawami akcjonariuszy są m.in.:

a) Prawa korporacyjne:
– udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prawo głosu na Walny Zgromadzeniu,
– prawo do złożenia żądania udzielenia informacji dotyczących Spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia,
– prawo do wytoczenia powództwa na rzecz Spółki,
– prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki)
– prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia (prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym łącznie 1/20 kapitału zakładowego Spółki).

b) Prawa majątkowe:
– prawo do udziału w podziale majątku Spółki w przypadku jej likwidacji,
– prawo udziału w zysku Spółki, o którego podziale decyduje Walne Zgromadzenie (tzw. prawo do dywidendy),
– prawo poboru akcji nowych emisji (o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, co może nastąpić uchwałą podjętą większością 4/5 głosów),
– prawo do rozporządzania akcją, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki, przy czym obecnie Statut Spółki nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie w odniesieniu do akcji oferowanych,
– prawo żądania zapisania akcji w rejestrze akcjonariuszy i uzyskania informacji z tego rejestru.

Dlaczego spółka zdecydowała się na pozyskanie kapitału poprzez crowdinvesting?

Spółka mogłaby skorzystać z finansowania przy pomocy 1, bądź 2 podmiotów lub nieco większej grupy inwestorów, natomiast po 2 udanych emisjach wiemy, że rozproszony akcjonariat stanowi niesamowity potencjał intelektualno-marketingowy, pozwalający szybciej rozwiązywać problemy w spółce, a także dodatkowo ją promując. 

Od kiedy będzie można dokonać zapisu na akcje spółki Kombinat Konopny S.A.?

Zapisu na akcje Kombinat Konopny S.A. będzie można dokonać od 14.02.2023 r. od godz. 9:00.

Ile akcji spółki Kombinat Konopny S.A. Inwestorzy mogą objąć w ramach kampanii crowdinvestingowej?

W ramach niniejszej emisji do objęcia jest maksymalnie 1 500 000 akcji.

Na co zostanie przeznaczona kwota 4 500 000 zł?

Cele emisyjne:

 1. Marketing – 1 700 000 zł
 2. Włókiennictwo – 1 700 000 zł
 3. Portfolio produktów zielarskich 550 000 zł
 4. Przestrzeń – 550 000 zł

 

Jaki jest termin wykorzystania zniżek w sklepie internetowym Kombinatu Konopnego?

Zniżki na zakupy w sklepie internetowym są ważne do końca 2023 roku.

Czy benefity do pakietów sumują się w przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu?

W przypadku zakupu więcej niż jednego pakietu benefity nie sumują się. Zostaje dodana ilość akcji. Jeśli po dodaniu obu lub więcej zapisów suma akcji będzie równała się wyższemu pakietowi, Inwestor otrzyma benefity z tego pakietu.

Czy spółka planuje debiut giełdowy?

Tak, jednak biorąc pod uwagę niekorzystną koniunkturę giełdową debiut został odłożony w czasie. Plan wejścia na giełdę NewConnect, a następnie na główny parkiet GPW pozostaje niezmieniony, natomiast obecnie zakładamy, że akcje zostaną wprowadzone do obrotu na przełomie II i III kwartału 2023. Wniosek o dopuszczenie na giełdę NC j zostanie złożony bezpośrednio po zakończeniu oferty  emisyjnej. 

Czy mogę sprzedać akcje przed planowanym wejściem na giełdę? Jak to zrobić?

Tak, jest możliwość wcześniejszej sprzedaży akcji dowolnej osobie na podstawie umowy sprzedaży.

Jak wygląda struktura grupy kapitałowej Kombinat Konopny S.A.?
Wyszczególnienie   Liczba akcji  Udział w kapitale  Liczba głosów  Udział w głosach 
Maciej Kowalski   20.193.748  71.70%  40.193.748  83,45% 
Pozostali  7.972.252  28,30%  7.972.252  16,55% 
Łącznie  28.166.000  100%  48.166.000  100% 
W jaki sposób spółka będzie komunikować się z inwestorami? Jak będzie informować o swoich wynikach i planach?

Oprócz aktywnie prowadzonego profilu Kombinatu Konopnego na Facebooku wszyscy Inwestorzy będą również mieli dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej z możliwością bieżącego kontaktu z Prezesem Spółki. W związku z planowanym wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, zacznie ona podlegać obowiązkom informacyjnym spółek publicznych. Od tego momentu całość komunikacji realizowana będzie z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa dotyczących informacji poufnych. 

Jakie są plany spółki w przypadku niezebrania pełnej kwoty podczas emisji?

Spółka odpowiednio rozdysponuje pieniądze priorytetyzując działania w sposób, który pozwoli na osiągnięcie najszybszych efektów w postaci zwiększenia sprzedaży produktów, w celu dalszego jej rozwoju i generowania zysków. Głównymi celami w przypadku zebrania jedynie części środków z emisji będzie jak najszybsze ukończenie prac nad sektorem włókienniczym, a także kontynuowanie działań reklamowych, które w wymierny sposób przekładają się na wzrost sprzedaży produktów Spółki. 

Czy spółka ma konkurencję na rynku? Jakie są jej przewagi?

W sektorze konopnym jest wiele konkurencyjnych firm w zakresie produkcji zielarskiej. Na tym polu konkurujemy w dużej mierze polityką cenową, dzięki optymalizacji procesów produkcyjnych (celem poprzednich emisji było m.in. przeprowadzenie rewolucji cenowej na rynku produktów z CBD). Opierając swoje działania także na wykorzystaniu konopi w sektorze włókienniczym, zaliczamy się do bardzo małego grona firm zajmujących się produkcją konopnych włóknin i tekstyliów. Zakładamy, że ten segment będzie największą przewagą firmy w najbliższych latach. 

Pakiety

PAKIET MAŁY(od 300 akcji – 900 zł)

-10% zniżki w sklepie internetowym www.kombinatkonopny.pl ważnej do końca 2023,
-dostęp do zamkniętej grupy inwestorkiej na FB.

PAKIET ŚREDNI(od 3 000 akcji – 9 000 zł)

-10% zniżki w sklepie internetowym www.kombinatkonopny.pl, ważnej do końca 2023,
-dostęp do zamkniętej grupy inwestorkiej na FB,
-paczka z produktami Kombinatu Konopnego,
-wycieczka na pole konopi.

PAKIET DUŻY(od 30 000 akcji – 90 000 zł)

-10% zniżki w sklepie internetowym www.kombinatkonopny.pl, ważnej do końca 2023,
-dostęp do zamkniętej grupy inwestorskiej na FB,
-duża paczka z produktami Kombinatu Konopnego,
-wycieczka na pole konopi,
-zwiedzanie zakładu produkcyjnego Kombinatu Konopnego.